Dodge Ball

dodge-ball
Dodgeball på trampoline er noe helt annet enn kanonball som du husker det fra gymmen!  I Dodgeball spiller 2 lag mot hverandre, på hver sin halvdel fylt med trampoliner på gulv og vegger. Her gjelder det å få inn sine fulltreffere, samtidig som man «dodger» de innkomne ballene.
Dodgeball inngår som en del av Friflip på FlipZone Trampolinepark Bergen.
Egne turneringer og mesterskap med premier kommer!