Månedskort 

Pris pr månedskort er kr. 299,-

Dette kortet gir 2 timer tilgang til hopping, Dark Ride og VR hver dag resten av februar og hele mars 2024. Kortet er personlig.