Månedskort 

Pris pr månedskort er kr. 399,-

Dette kortet gir 2 timer tilgang til hopping og Dark Ride hver dag i juli 2024. Kortet er personlig.

Nå er det også mulig å kjøpe Sommerkort på FlipZone. Kortet gir også tilgang til park og Dark Ride i inntil 2 timer hver dag, men gjelder fra 1. juni til og med 14. august.